תיאור תמצית הפוליסה

מהו ביטוח סיעודי?

ביטוח סיעודי הוא ביטוח המעניק פיצוי כספי למשך תקופה של עד 60 חודשים לאדם שהפך לסיעודי (במהלך התקופה שבה שילם דמי ביטוח), ואינו מתפקד באופן עצמאי בחיי היום יום שלו. התשלום יכול להינתן בשתי דרכים: במקרה שהמבוטח הסיעודי שוהה בביתו- הוא מקבל פיצוי חודשי. במקרה שהמבוטח שוהה במוסד – הוא מקבל החזר על התשלום למוסד.

מתי אדם נחשב לסיעודי?

 • כאשר מצב בריאותו ותפקודו מונעים ממנו לבצע שלוש (לפחות) מתוך שש הפעולות הבאות (לפחות 50% מהפעולה): קימה ושכיבה, שליטה בסוגרים, לבישת בגד ופשיטתו, ניידות, רחצה, אכילה ושתייה.
 • כאשר נקבע מצב של ”תשישות נפש“ על ידי רופא מומחה בתחום: פגיעה בפעילות הקוגניטיבית והאינטלקטואלית הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה.

מדוע חשוב לרכוש ביטוח סיעודי?

תוחלת החיים בעולם המערבי והרפואה המתקדמת משפיעות בין השאר גם על משך חייו של חולה סיעודי.

זה אומר, בין השאר, שהוצאות הטיפול בחולה הסיעודי מגיעות לאלפי שקלים בחודש, במשך חודשים רבים. הכיסוי הניתן ע”י מוסדות המדינה אינו מספיק, והנטל הכלכלי על המשפחה כבד מאוד.
מאוחדת סיעודי, פוליסת הביטוח הסיעודי של קופ”ח מאוחדת באמצעות מנורה מבטחים  מהווה סיוע אשר יאפשר לבני משפחת החולה, להתמקד ברווחת החולה ובאפשרויות שיקומו, בלי טרדות כלכליות.

למה כדאי להצטרף לביטוח סיעודי כבר עכשיו?

 • גובה תגמולי הביטוח מותנה בגיל ההצטרפות לראשונה, לכן – כדאי ומומלץ להצטרף בגיל מוקדם, כאשר בריאות כל בני המשפחה תקינה.
 • פוליסה סיעודית אינה מכסה מצב סיעודי בגיל זקנה בלבד. מקרי סיעוד יכולים להתרחש גם בגילאים צעירים.

האם יש הבדל בין הפוליסות הסיעודיות שמציעות קופות החולים?​

נוסח הכיסוי הביטוחי בפוליסה של חברי מאוחדת הינו נוסח קבוע ומוכתב ע”י רשות שוק ההון, חיסכון וביטוח במשרד האוצר. משכך, הנוסח זהה ואחיד לכיסוי הביטוחי המוצע גם בקופות החולים האחרות (בתנאי הזכאות לתגמולי ביטוח ובתקופת תשלום תגמולי הביטוח).

מי יכול להצטרף?​

לקוחות מאוחדת, בכל גיל, לרבות חיילים בשירות סדיר. הקבלה לביטוח כרוכה במילוי הצהרת בריאות, ביצוע הליך חיתום רפואי ואישור חברת הביטוח מנורה מבטחים בע”מ.
ההצטרפות מתאפשרת באמצעות מוקד מאוחדת סיעודי במנורה מבטחים וכן, באחת מן הדרכים הבאות:

מוקד מאוחדת סיעודי:  1-700-72-22-33

פקס:  072-2238112

במייל:  meuhedet-mmt@menoramivt.co.il

סכום תגמולי הביטוח

תגמולי הביטוח* למקרה ביטוח שארע לפני 01/01/2024:

גיל ההצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים
מקום השהייה של המבוטח
60 ומעלה50 עד 59עד 49
3,500 ₪4,500 ₪5,500 ₪תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)
4,500 ₪6,500 ₪10,000 ₪תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי)

תגמולי הביטוח** למקרה ביטוח שארע אחרי 01/01/2024:

גיל ההצטרפות לראשונה לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים
מקום השהייה של המבוטח
60 ומעלה50 עד 59עד 49
3,200 ₪4,100 ₪5,000 ₪תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)
4,500 ₪6,500 ₪10,000 ₪תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי)
 • גיל ההצטרפות הראשונית לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים

  עד גיל 49

 • תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)

  5,500 ₪

 • תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי)

  10,000 ₪

 • גיל ההצטרפות הראשונית לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים

  גיל 50 עד 59

 • תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)

  4,500 ₪

 • תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי)

  6,500 ₪

 • גיל ההצטרפות הראשונית לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים

  גיל 60 ומעלה

 • תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה בבית (פיצוי)

  3,500 ₪

 • תגמול ביטוח חודשי למבוטח השוהה במוסד (שיפוי) בשיעור של 80% ולא יותר מ-

  4,500 ₪

** תגמולי הביטוח צמודים למדד חודש נובמבר 2023 שפורסם ביום 15 בדצמבר 2023 

כמה עולה ביטוח סיעודי?

האם מבוטח המוגדר כסיעודי ומקבל תגמולי ביטוח ממשיך לשלם את הפרמיה החודשית?​

לא. הוא פטור מתשלום דמי ביטוח (פרמיה) במהלך התקופה שבה הוא מקבל תגמולי ביטוח.

עברתי למאוחדת, כיצד אני שומר על רצף ביטוחי מהקופה הקודמת?​

מבוטחים העוברים למאוחדת והיה ברשותם ביטוח סיעודי בקופה ממנה עברו, זכאים לעבור עם הרצף הביטוחי שצברו מהתאריך בו נרשמו לראשונה לביטוח הסיעודי.

 • מצטרפים חדשים שסימנו בעת בקשת מעבר קופה (בסניף הדואר או באתר הביטוח הלאומי), כי הם מאשרים לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להעביר את המידע אודות הזכויות שצברו בביטוח הסיעודי הקודם אל חברת הביטוח של הקופה החדשה, יצורפו אוטומטית לביטוח הסיעודי שלה.
  אם עוברים גם ילדיו של המצטרף החדש, גם המידע אודותיהם יעבור לקופה החדשה.
  כאמור, הצירוף יתבצע אוטומטית לביטוח הסיעודי הקבוצתי “מאוחדת סיעודי” במנורה מבטחים,  ותשלום הפרמיה מתבצע מיום המעבר בפועל.
 • מצטרפים חדשים שסימנו בעת בקשת המעבר כי הם לא מאשרים לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להעביר את המידע אודות הזכויות שצברו בביטוח הסיעודי אל חברת הביטוח של הקופה החדשה, לא יצורפו אוטומטית לביטוח הסיעודי שלה.
  אם אכן היה ברשותם ביטוח סיעודי בקופה הקודמת והם ירצו לשמור על הרצף הביטוחי – יוכלו ליצור קשר עם מוקד מאוחדת סיעודי במנורה מבטחים, בטלפון:
  1-700-72-22-33.

  בהתאם לתקנות הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר,  החל מ- 1.1.2017 לקוחות שמצטרפים למאוחדת והיה ברשותם ביטוח סיעודי בקופה שממנה עברו –  זכאים לעבור עם הרצף שצברו מהתאריך בו נרשמו לראשונה לביטוח הסיעודי.

כיצד נקבעת הזכאות לגמלת סיעוד?​

לאחר קבלת מסמכי התביעה, חברת הביטוח תבדוק את תנאי התקיימותו של הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה. ייתכן ותתבקש לבצע בדיקת הערכה תפקודית באמצעות רופא, אחות או מומחה בתחום מטעמנו. הבדיקה תתואם מראש והיא תיערך במקום מגורי המבוטח או במוסד הסיעודי בו הוא שוהה.

לאחר קבלת מסמכי התביעה, חברת הביטוח תבדוק את תנאי התקיימותו של הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה. ייתכן ותתבקש לבצע בדיקת הערכה תפקודית באמצעות רופא, אחות או מומחה בתחום מטעמנו. הבדיקה תתואם מראש והיא תיערך במקום מגורי המבוטח או במוסד הסיעודי בו הוא שוהה.

כיצד מגישים תביעה?

כדי שנוכל לטפל בתביעה באופן מסודר ומהיר, נבקשך למלא את טופס התביעה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים כמפורט בהנחיות להגשת תביעה

את טופס התביעה והמסמכים הנדרשים ניתן לשלוח באחת מן הדרכים הבאות:

במייל לכתובת: Meuhedet-siud@madanes.com

בפקס שמספרו: 03-6380011

בדואר לכתובת: ת.ד. 927, תל-אביב 6100802

באמצעות אתר האינטרנט: www.menoramivt.co.il

מידע בנושא הגשת בקשת ערר​

       מידע בנושא הגשת בקשת ערר קיימות שתי ועדות ערר אשר מתכנסות במידת הצורך:
 • ועדת ערר לעניין תביעות – במקרה בו תביעתך נדחתה או אם ברצונך לערער על מועד קביעת זכאותך לקבלת תשלום.
 • ועדת ערר לעניין ההצטרפות לביטוח הסיעודי – במקרה בו נדחתה בקשתך להצטרפות לביטוח הסיעוד.

 ניתן לערער על ההחלטה, לגבי כל אחד מן הנושאים לעיל, זאת בתוך 60 יום מיום שנמסרה הודעת הדחייה בדבר ההצטרפות לביטוח או זכאות לקבלת תשלום.

הגשת ערר בנושא תביעות:
 • במייל לכתובת: Meuhedet-siud@madanes.com בפקס שמספרו: 03-6380011 בדואר לכתובת: ת.ד. 927, תל-אביב 6100802 הגשת ערר בנושא הצטרפות: באמצעות מוקד מאוחדת סיעודי:  1-700-72-22-33 בפקס: 072-2238112 במייל לכתובת: Meuhedet@menora.co.il

מוקד השירות שלנו עומד לשירותך

מוקד מאוחדת סיעודי במנורה מבטחים

טלפון: 1-700-72-22-33  |  פקס: 072-2238112  |  מיילMeuhedet-siud@madanes.com  |  שעות פעילות המוקד: א’-ה’ 8:00-16:00

צריכים מידע נוסף? השאירו את הפרטים ונשמח לעזור

* שדה חובה
הפנייה התקבלה בהצלחה!

תודה על פנייתך. הפנייה התקבלה ונציגנו יצרו עימך קשר בהקדם.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.